شرکت فنی و مهندسی فن آوران کیفیت روژینــــا
   
حداقل 650 میلیون نفر در سراسر جهان تحت تاثیر نوعی از ناتوانی قرار دارند. یک چهارم از کل ساکنان کشورهای توسعه یافته ، شصت ساله یا مسن ترند و تا سال 2050 اکثر کشورهای در حال توسعه نیز وضعیتی مشابه خواهند داشت. قابلیت دستیابی به امکانات ، مسئله ای فزاینده برای جمعیت سالمند جهان است، ضمن آن که افراد دارای ناتوانی خواستار دستیابی مساوی به امکانات زندگی اقتصادی، سیاسی یا اجتماعی هستند . اما قابلیت دستیابی به امکانات ، صرفا مسئله سالمندان و افراد ناتوان نیست. هر کسی در هر مرحله از زندگی ممکن است به صورت موقت و گذرا کاهش دستیابی به امکانات را تجربه نماید . هنگامی که این امر به وقوع بپیوندد ، فعالیت های ساده و روزمره می توانند بسیار دشوار شوند. هدف شرکت فن آوران کیفیت روژینا ارائه محصولات و خدماتی است که زندگی را آسان تر نمایند . باشد که رضایت مشتریان عزیز ما و انرژی مثبت ناشی از آن در موفقیت ما نقش اصلی را ایفا نماید
   
 
ارتباط با ما
 
مزایای دستگاه

شیراز : بلوار جمهوری - خیابان کوهسار - پلاک 108 - واحد 2

صندوق پستی : 71955 - 596

تلفکس : 071 32281493

همــراه : 093 94 46 45 43           0917 111 6378

پست الکترونیک : info@rozhlift.com